Productiehal Friesland Campina Melkunie De Kievit Meppel

Dit specifieke fabrieksdeel van Friesland Campina Melkunie houdt zich met name bezig met het produceren van babyvoeding.
Hierbij is het van cruciaal belang dat de temperatuur binnen de fabriek de maximaal toegestane temperatuur van 27°C niet overschrijdt. Dit om de veiligheid van het voedsel te waarborgen.

Met de eerder aanwezige luchtbehandelingsinstallatie, waarbij de mogelijkheid tot koeling ontbrak, lukte het echter niet altijd om de temperatuur binnen de perken te houden.

In opdracht van Faceo hebben wij daarom allereerst de benodigde koellast- en temperatuuroverschrijdingsberekeningen gemaakt.
Op basis van die berekeningen heeft ADEK vervolgens, als uitbreiding op de huidige luchtbehandelingsinstallatie, een koelinstallatie ontworpen.