Nieuwbouw Gemeentehuis Zuidplas

In 2018 is gestart met de nieuwbouw van het gemeentehuis. Het oude gemeentehuis voldeed niet meer aan de huidige eisen qua indeling en gebruik.
Zo heeft het nieuwe gebouw onder andere flexibele werkplekken en een open structuur, maar bijvoorbeeld ook geen gasaansluiting en zijn de gebouwgebonden installaties volledig energieneutraal.
Door toepassing van milieuvriendelijke materialen en het energiezuinige installatieconcept heeft het pand het op één na hoogste duurzaamheidscertificaat “Breeam Excellent” gekregen.

ADEK Installatie Advies is, in opdracht van Gemeente Zuidplas, betrokken geweest vanaf de ontwikkeling eind 2016 tot een jaar na de oplevering van het pand in 2019 t.b.v. de prestatieborging.
Op basis van het door ADEK gemaakte ontwerp en het opgestelde Programma van Eisen is het project aanbesteed en is de Built & Design opdracht aan de bouwkundig aannemer gegund.

Om het eerdergenoemde certificaat te behalen zijn een aantal zaken gerealiseerd.
Zo wordt het pand ten eerste geklimatiseerd met twee warmtepompen, die zijn aangesloten op diverse klimaatplafonds en inductie-units en gedeeltelijk op vloerverwarming en vloerkoeling.
Daarnaast voorzien twee luchtbehandelingskasten met warmteterugwinning in de benodigde geconditioneerde ventilatielucht.
Vanzelfsprekend is verder energiezuinige Ledverlichting toegepast met daglichtregeling, en is het gehele dak voorzien van 365 PV panelen met een oppervlak van ruim 625m² en een vermogen van 120 kWp.
Met het geïnstalleerde gebouwbeheerssysteem worden tot slot ook de energiestromen en het waterverbruik geregistreerd en bewaakt.