Kinderdagverblijven

Voor diverse landelijke organisaties voor kinderopvang heeft ADEK de afgelopen jaren tientallen kinderdagverblijven bezocht.

Tijdens deze bezoeken zijn allereerst o.a. de ventilatievoorzieningen beoordeeld, maar daarnaast ook de benodigde ventilatiehoeveelheden en spuivoorzieningen berekend volgens de laatst geldende normen en eisen.

Vervolgens zijn aan de hand van deze beoordelingen en berekeningen de mogelijkheden voor uitbreiding van de ventilatievoorzieningen uitgewerkt en de hierbij behorende benodigde investeringen begroot.

Op basis van bovenstaande zijn/worden de huidige ventilatie-installaties aangepast, uitgebreid of geheel vernieuwd, zodat de gezondheid van de kinderen goed kan worden gewaarborgd.