Faunaopvang Doorwerth (Stichting Avolare)

Ten behoeve van het behoud van allerlei soorten fauna wordt, in opdracht van stichting Avolare, op de Veluwe een opvangcentrum gerealiseerd, waar onder andere gewonde en zieke vogels, zoogdieren, maar ook gehouden dieren kunnen worden opgevangen.

Het complex, dat volledig gelegen is in de natuur aan de rand van de bossen van Doorwerth, is de eerste van een nieuwe generatie dierenopvangcentra in Nederland dat is uitgerust met gespecialiseerde intensive care, verschillende herstelafdelingen, en aansluitend een natuurpark met talrijke binnen- en buitenverblijven waar de dieren worden voorbereid op een herplaatsing in de natuur.

Met de bouw van deze eerste faunaopvang is reeds begonnen, staat gepland voor oplevering eind 2020, en is volledig vrij van stikstofuitstoot.

ADEK heeft ten eerste het volledige ontwerp van de W- en E-installatie verzorgd en zal daarnaast bij de bouw tot en met oplevering betrokken blijven.

Enkele bijzonderheden bij dit ontwerp zijn:

  • Het gebouw is energieneutraal met een EPC van -1,54, waarmee naar verwachting 0-op-de-meter gerealiseerd zal gaan worden;
  • De installatie is gasloos (All-Electric) met een warmtepomp installatie voor verwarming en koeling, gebalanceerde ventilatie met hoog rendement warmteterugwinning, LED verlichting, en 135 zonnepanelen;
  • Regenwater wordt opgevangen en gefilterd, t.b.v. schoonmaakwerkzaamheden, beregening van de tuin en het vullen van bassins;
  • De dierenverblijven en behandelruimtes zijn voorzien van luchtreinigers waarmee fijnstof, ultra-fijnstof en Nanodeeltjes, bacteriën, virussen, allergenen (bijvoorbeeld pollen), e.d. uit de lucht worden verwijderd. Hierdoor zijn onder andere chronische ziekten, infectie-uitbraken en geurhinder te verminderen of zelfs te voorkomen.

Bron: ORGA architecten