Erasmus MC Rotterdam & Sophia Kinderziekenhuis

Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Kleine of grote verbouwingen, maar ook uitbreidingen zijn aan de orde van de dag.
Het is hierbij van levensbelang dat de technische (werk)tekeningen “up-to-date” zijn en blijven.

Daarom verricht ADEK, in opdracht van het Vastgoedbeheer van Erasmus MC, ten eerste inventarisatie- en tekenwerkzaamheden voor onder andere de medische gassen, klimaatinstallaties en sanitaire installaties.
Dit alles gebeurt volgens het CAD-protocol van het Erasmus MC.
Daarnaast wordt ADEK ook regelmatig ingeschakeld om aanpassingen aan de installaties i.v.m. geplande verbouwingen voor te bereiden.
Dit doet zij bijvoorbeeld door het maken van de hiervoor benodigde ontwerptekeningen/berekeningen en het opstellen van een technische omschrijving, welke voor de aanbestedingen worden gebruikt.

Tot slot is ADEK ook betrokken bij het vervangen van de drinkwaterinstallatie in het Sophia Kinderziekenhuis.
In de oude situatie zorgde een centrale warmwaterbereider met lange warmwater- en circulatieleidingen naar de tappunten voor de warmwatervoorziening.
Hierdoor was er een verhoogd risico op legionellavorming.
In de nieuwe situatie bestaat de drinkwaterinstallatie uit diverse decentrale warmwaterbereiders met korte circulatieleidingen en speciaal voor de gezondheidszorg geschikte kranen, douchepanelen e.d.

ADEK heeft het volledige ontwerp, inclusief bestek en tekeningen, van de drinkwaterinstallatie verzorgd en verleend verder assistentie bij de aanbesteding en uitvoering.