ADVIES ENGINEERING BOUWBEGELEIDING
ADEK Installatie Advies BV
Veenweg 6B
2841 DG Moordrecht
T: 0182-376360
E: info@adek.nl
KvK: 29050271
Kinderdagverblijven In opdracht van Kindergarden Nederland zijn een twintigtal kinderdagverblijven bezocht en zijn o.a. de ventilatievoorzieningen beoordeeld. In 2017 dienen alle kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang te voldoen aan de eisen genoemd in het Bouwbesluit 2012, waarin wort uitgegaan van het maximale aantal personen in een verblijfsruimte i.p.v. het aantal m² van een ruimte zoals vóór 2012 het geval was. De meeste vestigingen voldeden nog niet aan deze eisen. Voor alle vestigingen zijn de benodigde ventilatiehoeveelheden en spuivoorzieningen berekend. Aan de hand hiervan zijn de mogelijkheden voor uitbreidingen van de ventilatievoorzieningen uitgewerkt en benodigde investeringen begroot. Kindergarden is nu volop bezig met het doorvoeren van de voorgestelde maatregelen.
Kinderdagverblijven
PROJECTEN
© 2016 ADEK Installatie Advies BV
Kinderdagverblijven In opdracht van Kindergarden Nederland zijn een twintigtal kinderdagverblijven bezocht en zijn o.a. de ventilatievoorzieningen beoordeeld. In 2017 dienen alle kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang te voldoen aan de eisen genoemd in het Bouwbesluit 2012, waarin wort uitgegaan van het maximale aantal personen in een verblijfsruimte i.p.v. het aantal m² van een ruimte zoals vóór 2012 het geval was. De meeste vestigingen voldeden nog niet aan deze eisen. Voor alle vestigingen zijn de benodigde ventilatiehoeveelheden en spuivoorzieningen berekend. Aan de hand hiervan zijn de mogelijkheden voor uitbreidingen van de ventilatievoorzieningen uitgewerkt en benodigde investeringen begroot. Kindergarden is nu volop bezig met het doorvoeren van de voorgestelde maatregelen.
ADVIES ENGINEERING BOUWBEGELEIDING
ADEK Installatie Advies BV
Veenweg 6B
2841 DG Moordrecht
T: 0182-376360
E: info@adek.nl
KvK: 29050271
© 2016 ADEK Installatie Advies BV
BEDRIJFSPROFIEL SPECIALISATIES CONTACT PROJECTEN